วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 11

       อาจารย์ได้เปิดคลิปวีดีโอการสอนใช้เครื่องมือ illustrator และแนะนำมให้เข้าไปดูตัวอย่างงานใน youtube  illustrator tutorial และดาว์โหลดเก็บไว้เพื่อศึกษา 
วันที่ 7 ธันวาคม 2557 (สอบ FINAL PROJECT) ทุกอย่างต้องหร้อม
ทำสมุด ISSUU 

การเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 10


        อาจารย์ได้แนะนำใช้ Font สีของ  Font  ควรจะเป็นแนวใหนและแบบใหนถึงจะถูกต้อง และได้สอนการทำ Pattern ต่างๆเพื่อเป็นแนวทางเอาไปใช้กับบรรจุภัณฑ์ของแต่ละคน
       อาจารย์ได้แนะนำเว็บไซต์ให้เข้าไปดูตัวอย่างผลงาน เป็นกรณีศึกษา
สอบวันที่ 30 พฤษจิกายน 2557
วันที่ 7 ธันวาคม 2557 (สอบ FINAL PROJECT)วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การเรียนการสอน  สัปดาห์ที่ 8

สอบกลางภาคเรียน และจัดแสดงงานของแต่ละกลุ่ม 

ได้สอบเก้บคะแนนใน Claroline จำนวน 30 เป็นเวลา 15 นาที 
การจัดแสดงงานของแต่ละกลุ่ม


ภาพที่ 1 การจัดแสดงงาน 


ภาพที่ 2 การจัดแสดงงาน 


สอบการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โจทย์คือ ออกแบบผลิตภัณฑ์ บ้านคุกกี้วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 7

เริ่มการแปลสรุปข่าวคนสุดท้าย อาจารย์ได้แนะนำหลักการทำงานของนักออกแบบและการติดต่อประสานงานกับลูกค้าและโรงพิมพ์ และได้สอนการทำงานของ โปรแกรม Sketch up และสอนการขึ้นโครงร่างของบรรจุภัณฑ์


โปรแกรม Sketch up 


อาจารย์ได้ไห้เข้าไปศึกษา google warehouse เพราะโจทย์ในการสอบอยู่ในนั้น จะสอบในวันที่ 19 ตุลาคม 

อาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม งดการเรียนการสอน อาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม สอบ

วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 6

ได้เริ่มต้นด้วยการแปลสรุปข่าว 3คน การแปลสรุปข่าวครบทุกคนแล้ว
        อาจารย์ได้ยกตัวอย่างการออกแบบ Packaging และให้คำแนะนำและติชมว่าในองค์ประกอบนั้นควรมีอะไรบ้างและสิ่งใหนที่จำเป็นต่อการออกแบบ  อาจารย์ได้สอนการขึ้นกล่องโดยโปรแกรม Sketch up
โดยได้สอนการกะขนาดของกล่องและตัวผลิตภัณฑ์ควรจะมีขนาดเท่าไรและสอนดารเอารูปไส่ในแต่ละด้านของกล่อง 
     อาจารย์ได้แนะนำเว็บไซต์ http://www.packmage.com/ เป็นเว็บไซต์ที่จำลองกล่องโดยจะเคลื่อนใหวในการผับกล่อง


                                             http://www.packmage.com/
   

อาจารย์ให้กับไปดูและศึกษาการขึ้นกล้องขึ้นโครงร่าง ของโปรแกรม Sketch up ใน youtube โดยให้ค้นหาคำว่า 3D OBJECT


                           http://www.youtube.com/watch?v=hteCj-F2Z_Y

การบ้าน
-ขึ้นกล่อง Packaging  ของแต่ละคนโดยใช้โปร แกรม  Sketch up
-ตรวจ  Artwork 
วันที่19 สอบการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 5

  ได้เริ่มโดยการแปลสรุปข่าว 3 คน จากนั้นอาจารย์ได้แนะนำเว็บไซต์ที่ให้
โหลด Font free และอาจารย์ได้แนะนำ Font ในการนำมาใช้กับตัวงาน                                                http://www.f0nt.com/


      อาจารย์ได้แนะนำวิธีการทำงานเป็นขั้นตอนในการส่งไฟล์งานให้กับลูกค้าเพื่อสะดวกในการอธิบายและเข้าใจง่ายมากขึ้น แยกเลเยอร์เป็นกลุ่มๆ เปลื่ยนชื่อเลเยอร์ให้สะดวกแก้การแก้ไขและสร้างแบบบรรุจุภัณฑ์ 3D ให้ลูกค้าได้เห็นบรรจุภัณฑ์ได้ทุกมุม ทำให้เห็นผลงานที่แก้ไขจากบรรจุภัณฑ์แบบเดิมและสะดวกในตัดสินว่าจะแก้ไขหรือไม่

การบ้าน
- ตรวจ Artwork ทั้งหมด